Skip to content
Nalazite se ovdje: Home
H leglo Ispis E-mail

H LEGLO

H-LEG-WEB-23

 

Ba kako sam i o?ekivala,predivno i izvrsno leglo H nam je dolo na svijet 14.11.2018.Od tako izvrsnih roditelja mame File i tate Joya dobili smo 6 prekrasnih de?ki i 3 curice. Svi tenci su ivi,zdravi i jako dobro napreduju. 

 Imaju prekrasne,pravilne duge ri?eve,bez ekstra bjeline,bez  Ds-a i samo je jedan kinki repi?.

 S ponosom mogu re?i da je ovo  leglo  jedno od najboljih u mom dosadanjem uzgoju i da sam sa ovim leglom u dosadanjih 14 godina od osam legala zaokruila brojku od 80 tenaca koji su ro?eni i izali iz uzgajiva?nice Neomele.

 

H leglo u prvim danima ivota:

H-LEG-WEB-22

H-LEG-WEB-21

H-LEG-WEB-20

H-LEG-WEB-19

H-LEG-WEB-18

H-LEG-WEB-17

H-LEG-WEB-16

H-LEG-WEB-15

H-LEG-WEB-14

H-LEG-WEB-13

H-LEG-WEB-12

H-LEG-WEB-11a

H-LEG-WEB-11

H-LEG-WEB-10

H-LEG-WEB-9

H-LEG-WEB-8

H-LEG-WEB-7

H-LEG-WEB-6

H-LEG-WEB-5

H-LEG-WEB-4

H-LEG-WEB-3

H-LEG-WEB-2

H-LEG-WEB-1

H-l-w

 

U drugom tjednu:

leglo-H-web-2tj01

leglo-H-web-2tj02

leglo-H-web-2tj03

leglo-H-web-2tj04

leglo-H-web-2tj05

leglo-H-web-2tj06

leglo-H-web-2tj07

leglo-H-web-2tj08

leglo-H-web-2tj09

leglo-H-web-2tj10

leglo-H-web-2tj11

 

leglo-H-web-2tj12

leglo-H-web-2tj13

leglo-H-web-2tj14

leglo-H-web-2tj15

leglo-H-web-2tj16

leglo-H-web-2tj17

leglo-H-web-2tj18

leglo-H-web-2tj19

leglo-H-web-2tj20

leglo-H-web-2tj21

leglo-H-web-2tj22

leglo-H-web-2tj23

 

 

Promijeni jezik

English

Anketa

O ivotu...

Moje veselo drutvo od tri udomljena psa nau?ilo me istinskom potovanju prema svemu ivome na svijetu:
kamenu, stablu, ptici, ljudima.
Aleksandra

O prijateljstvu...

Psi su moji najbolji prijatelji.
Lela